Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted i november 2017.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2017.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Fondets formål

Ifølge sine vedtægter har Fondet til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a. kunne yde økonomisk støtte til

a)   arbejds- og studieophold i Danmark og Island for danske og islandske statsborgere med uddannelse ved et af de to landes universiteter eller andre undervisningsinstitutioner og studerende ved disse samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller islandske ungdomsorganisationer med kulturelt formål,

b)   videnskabelige arbejder af interesse for begge lande,

c)   faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer i Island henholdsvis Danmark samt udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer,

d)   udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende,

e)   anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Island og for islandsk arbejde og kultur i Danmark og på anden måde fremme det gensidige kendskab til de to lande og deres forhold.

Ajourført 23. juli 2005 

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.