Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 15. maj 2017.

Ansøgningsfristen er 15. april 2017.

Fristen har været angivet til 1. marts i forventning om et bestyrelsesmøde i april, men det bliver som angivet den 15. maj og ansøgningsfristen er derfor sat tilbage til den traditionelle dato 15. april.

Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Kulturelle formål

Fondet støtter samarbejdet mellem Danmark og Island på det kulturelle område.

Der kan således ydes støtte til udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende, samt til andre aktiviteter, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Island og for islandsk arbejde og kultur i Danmark.

Mulighederne for at få støtte fra Nordisk Kulturfond bør afklares og meddeles Fondet. Fondets stillingtagen til en ansøgning vil kunne påvirkes af disse muligheder, men det er ikke en betingelse for støtte, at man har fået afslag fra Nordisk Kulturfond.

Det kan eventuelt være relevant at søge støtte fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Sáttmálasjóður.

Ajourført 28. juli 2005

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 22. november 2016 blev der bevilget tilskud for i alt 125.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.