Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted i november 2017.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2017.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Øvrige links

Dansk-Islandsk Samfund

Dansk-Islandsk Samfund har til formål at fremme forståelsen og det indbyrdes kendskab Danmark og Island imellem.

 

Foreningen Norden i Danmark

Foreningen Norden arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur m.m.

 

Norræna félagið

Foreningen Norden i Island

 

Nordatlantens Brygge i København

Nordatlantens Brygge er et kulturhus, hvor du kan opleve nordatlantisk kultur, forskning og erhverv.

 

Nordens Hus i Reykjavik

Nordens hus är ett nordiskt kulturcentrum vars övergripande mål är att fungera som en förbindelselänk mellan Island och övriga Norden. Huset skall stimulera och stödja det nordiska intresset på Island samt sprida kunskap om Island till de övriga nordiska länderna.

Den skandinavisk-sprogede version planlægges åbnet i september 2007.

 

Danmarks ambassade i Island

 

Islands ambassade i Danmark

 

Ajourført 7. oktober 2008

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.