Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 15. maj 2017.

Ansøgningsfristen er 15. april 2017.

Fristen har været angivet til 1. marts i forventning om et bestyrelsesmøde i april, men det bliver som angivet den 15. maj og ansøgningsfristen er derfor sat tilbage til den traditionelle dato 15. april.

Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Krav til ansøgningen

Ansøgninger skal indsendes via den elektroniske formular på Fondets hjemmeside.

Der kan indsendes supplerende materiale med almindelig e-mail til post@fdis.dk.. Bilagene må ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk) og indeholde oplysning om:

Ansøgerens fulde navn og adresse, telefon- og faxnumre samt e-mail adresse.

Den aktivitet, hvortil der søges støtte, samt hvornår den planlægges gennemført.

Budget, ansøgt beløb og oplysning om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side. (Ansøgeren bør, hvor det er muligt, have søgt eller søge støtte fra Nordisk Kulturfond og/eller Nordplus.)

Evt. dokumentation bør indsendes i kopi og kan ikke forventes returneret.

Ajourført 11. november 2011

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 22. november 2016 blev der bevilget tilskud for i alt 125.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.