Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted i november 2017.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2017.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Ansøg on-line

Her kan du søge støtte on-line. Alle felter med stjerne* skal udfyldes.

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk).


Ansøgningen mailes til Fondet, når du klikker 'Send'. Derefter kan du vælge at
udskrive en kopi af ansøgningen til eget brug.

OBS OBS OBS OBS:
Der kan for tiden være problemer med modtagelse af ansøgningsskemaet. Du bør sikre dig at Fondet kvitterer for modtagelsen af ansøgningen inden for en uge.

Evt. supplerende bilag kan sendes til post@fdis.dk i én, samlet pdf-fil på max. 6 sider.

Vær opmærksom på de særlige retningslinier, der gælder for ansøgninger om støtte til skolerejser, uddannelse og kulturelle formål.

NB: Støtte til videregående uddannelse skal søges hos Dansk-Islandsk Fond.

Ajourført 4. april 2016.Ansøgning
E-mail adresse: *
Ansøgning om støtte til: *
Ansøger (evt. institution): *
Kontaktperson (evt. = ansøger): *
Kort beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til (max 400 anslag): *
Hvornår planlægges aktiviteten?: *
Skriv årstallet her (4 cifre): *
Detaljeret beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til: *
Budget og ansøgt beløb: *
Ved skolerejser: Antal deltagere:
Har du tidligere søgt støtte fra Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde?: *
Marker hvor der ellers søges støtte (hold Shift eller Ctrl knappen nede for at markere flere): *
Evt. supplerende bemærkninger:
Ansøgers navn og postadresse:
Hjemmeside:
Telefon:
Telefax:
Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.