Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted i november 2017.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2017.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Fondets adresser

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde
v. Per Fischer
Grønsøvej 8
2970 Hørsholm


Telefon: +45 7020 4076
E-mail:
post@fdis.dk

Brug e-mail!

Almindelig post scannes og destrueres.

Ajourført 18. januar 2010

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.