Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Samarbejdsaftale

Der blev i 1961 indgået en samarbejdsaftale med Dansk-Islandsk Fond.

Dansk-Islandsk Fond behandler ansøgninger om:

 

Uddannelseslegater til universiteter og højere læreanstalter, herunder

- Kunstakademiets Arkitektskole
- Musikkonservatoriet
- teknikumingeniører
- lærerhøjskolen

 

Videnskabelige formål
- særligt videregående uddannelse samt
- opgaver og studierejser med relation til universiteter m.v.

  

 

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde behandler ansøgninger om:

 

Større specielle opgaver

 

Uddannelseslegater til

- højskoleophold
- håndværkeruddannelse
- husholdning og håndarbejde
- kunsthåndværk

- skuespillere

- malere

  

Ajourført 22. juli 2005

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.