Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Skolerejser

Fondet kan yde støtte til skolerejser, hvis der er tale om klasseudveksling.

Ældre klasser vil blive foretrukket.

Rejsen skal indgå i et undervisningsforløb, der støtter en længerevarende interesse for det danske sprog i Island og/eller dansk-islandsk samarbejde i øvrigt.

Der ydes ikke støtte til skolerejser, som støttes af Nordplus eller Foreningen Norden. Mulighederne herfor skal afklares.

Det vil kunne svække en ansøgning, hvis Nordplus ikke er søgt, og klasserejsen opfylder Nordplus tilskudskriterierne.

Nordplus er Nordisk Ministerråds støtteordninger til mobilitet, netværksdannelse og samarbejde inden for uddannelsesområdet. Nordplus administreres i Danmark af CIRIUS, i Island af AlÞjóðaskrifstofa háskólastigsins.

Ajourført 23. november 2012

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.