Fondets oprettelse

Fondets oprettelse

Fondets oprettelse

Fondets oprettelse

Fondets oprettelse

Fondets oprettelse

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde er oprettet ved lov om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund (lov nr. 180 af 5. juni 1959).

Loven var afslutningen på en flere år lang diskussion om, hvad man skulle gøre med det overskud på ca. 23 mio. kr., der var tilbage, efter at de i 1939 og 1940 oprettede krigsforsikringsforbund havde afsluttet deres udbetaling af erstatning for krigsskade på løsøre og bygninger.

Af de nævnte 23 mio. kr. anvendtes 1 mio. kr. til oprettelse af Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde. Fondet for Dansk-Finsk Samarbejde og Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde blev oprettet ved samme lejlighed, hvorimod Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde har en længere historie.

Statsminister Viggo Kampmann indbød til stiftende fællesmøde for de nordiske samarbejdsfonde den 5. december 1960, der regnes som Fondets fødselsdag.

Læs mere på Rigsarkivets hjemmeside.