Uddannelse

Uddannelse

Uddannelse

Uddannelse

Uddannelse

Støtte til uddannelse

Uddannelse og højskoleophold støttes som hovedregel ikke.

For så vidt angår videregående uddannelser henvises til Dansk-Islandsk Fond. Der blev i 1961 indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Dansk-Islandsk Fond behandler ansøgninger om støtte til videregående uddannelser.

Der kan også søges støtte til videregående uddannelser fra Nordplus, A.P.Møllers Fond for Islandske Studerende og eventuelt Sáttmálasjóður.

For så vidt angår andre uddannelser og højskoleophold henvises i første række til Nordplus og Foreningen Norden.

Der ydes ikke støtte til uddannelser og højskoleophold, som støttes af Nordplus eller Foreningen Norden. Mulighederne herfor skal derfor afklares i forbindelse med en eventuel ansøgning til Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde.