Kulturelle formål

Kulturelle formål

Kulturelle formål

Kulturelle formål

Kulturelle formål

Støtte til kulturelle formål

Fondet støtter samarbejdet mellem Danmark og Island på det kulturelle område.

Der kan således ydes støtte til udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende, samt til andre aktiviteter, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Island og for islandsk arbejde og kultur i Danmark.

Mulighederne for at få støtte fra Nordisk Kulturfond bør afklares og meddeles Fondet. Fondets stillingtagen til en ansøgning vil kunne påvirkes af disse muligheder, men det er ikke en betingelse for støtte, at man har fået afslag fra Nordisk Kulturfond.

Det kan eventuelt være relevant at søge støtte fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Sáttmálasjóður.