Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgninger skal skrives på dansk og indsendes i god tid inden igangsættelsen af den aktivitet, der søges støttee til.

For at komme i betragtning ved Fondets to årlige bestyrelsesmøder i maj og november skal ansøgninger være indsendt senest 1. maj eller 1. oktober.

Tilskud vil normalt ikke blive givet, hvis den pågældende aktivitet er umiddelbart forestående eller allerede har fundet sted, når ansøgningen behandles.

Ansøgningen skal indsendes via den elektroniske formular på Fondets hjemmeside. Supplerende oplysninger kan indsendes med almindelig e-mail. 


Der udsendes ikke kvitteringsbrev om at ansøgningen er modtaget. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen pr. mail ca. en måned til halvanden efter ansøgningsfristen.

Svar på ansøgningen kun blive sendt med e-mail.