Fondets formål

Fondets formål

Fondets formål

Fondets formål

Fondets formål

Ifølge sine vedtægter har Fondet til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a. kunne yde økonomisk støtte til:

a)   arbejds- og studieophold i Danmark og Island for danske og islandske statsborgere med uddannelse ved et af de to landes universiteter eller andre undervisningsinstitutioner og studerende ved disse samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller islandske ungdomsorganisationer med kulturelt formål,

b)   videnskabelige arbejder af interesse for begge lande,

c)   faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer i Island henholdsvis Danmark samt udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer,

d)   udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende,

e)   anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Island og for islandsk arbejde og kultur i Danmark og på anden måde fremme det gensidige kendskab til de to lande og deres forhold.