Skolerejser

Skolerejser

Skolerejser

Skolerejser

Skolerejser

Støtte til skolerejser

Fondet kan yde støtte til skolerejser, hvis der er tale om klasseudveksling.

Ældre klasser vil blive foretrukket.

Rejsen skal indgå i et undervisningsforløb, der støtter en længerevarende interesse for det danske sprog i Island og/eller dansk-islandsk samarbejde i øvrigt.

Der ydes ikke støtte til skolerejser, som støttes af Nordplus eller Foreningen Norden. 

Det vil kunne svække en ansøgning, hvis Nordplus ikke er søgt, og klasserejsen opfylder Nordplus tilskudskriterierne.

Nordplus er Nordisk Ministerråds støtteordninger til mobilitet, netværksdannelse og samarbejde inden for uddannelsesområdet. Nordplus administreres i Danmark af CIRIUS, i Island af AlÞjóðaskrifstofa háskólastigsins.