Ansøg her

Ansøg her

Ansøg her

Ansøg her

Ansøg her

Ansøgningskema

Her kan du søge fondet. Ansøgningsfrist er d. 1. oktober og 1. maj.

Ansøger

Ansøgers (evt. institution/forening, gruppe el.lign.) navn:
Meddelelse om beslutning sendes til (fuldstændig adresse):
Postnummer:
By:
Telefon:
E-mail:

Kontooplysninger

Reg. nummer:
Kontonummer:
IBAN *:
SWIFT *:
* IBAN og SWIFT skal kun udfyldes, hvis der er tale om en konto i en udenlandsk bank.
Formål med ansøgningen:
Ansøgt beløb:
Tid og sted for projektets, studieopholdets m.v. gennemførelse:
Evt. antal deltagere:
Har De tidligere søgt fondet om støtte til samme formål:
Hvis Ja angiv venligst:
Tidspunkt:
Beløb:
Projektbeskrivelse:

Specificeret budget for udgifter og indtægter

Udgifter
Beløb:
Rejser (arrangører, foredragsholdere, deltagere, skoleafgift):
Kost og logi:
Honorar:
Lokaleleje:
Materialer:
Øvrige udgifter (specificeres herunder):
Udgifter i alt:
Indtægter
Ansøgt
Bevilget
Egen finansiering (deltagerafgift o.lign.):
Støtte fra NORDPLUS:
Støtte fra andre nordiske støtteordninger:
Studiestøtte/studiemedel/SU:
Tilskud fra anden side (specificeres herunder):
Indtægter i alt:

Efterfølgende udfyldes kun når det drejer sig om enkeltpersoners stipendieansøgninger.

Fødselsår:
Statsborgerskab:
Særlige oplysninger om det formål, De søger støtte til:
a) Stedet (skole, læreanstalt, virksomhed e.l.), hvor den ansøgte støtte tænkes anvendt:
b) Hvorfor søger De ophold dér?:
c) Opholdets/studietidens varighed:
d) Har De tidligere fået støtte fra Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde til dette formål:
Hvis Ja angiv venligst:
Tidspunkt:
Beløb:
Oplysninger om tidligere uddannelse:
Særlige oplysninger af betydning for bedømmelsen af ansøgningen:
Hvis De er blevet optaget på en fagskole, højere læreranstalt eller et videnskabeligt institut, bør De sende en seperat mail med en udtalelse fra institutionens leder om Deres egnethed til at følge undervisningen eller deltage i arbejdet.
Jeg erklærer på tro og love, at spørgsmålene er besvaret nøje og samvittighedsfuldt.
Jeg giver hermed samtykke til at Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde må behandle mine personlige oplysninger.
Send