Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk).

Ansøgninger skal indsendes via ansøgnings formular på hjemmesiden.

Evt. dokumentation bør indsendes i kopi og kan ikke forventes returneret

Ansøgningen skal indsendes som pdf-fil, hvor eventuelle bilag (maksimalt 6 sider) er tilføjet, så der bliver tale om én, samlet pdf-fil. Send kun relevante bilag.