Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Ansøgninger skal indsendes via den elektroniske formular på Fondets hjemmeside.

Der kan indsendes supplerende materiale med almindelig e-mail til [email protected] Bilagene må ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk) og indeholde oplysning om:

Ansøgerens fulde navn og adresse, telefon- og faxnumre samt e-mail adresse.

Den aktivitet, hvortil der søges støtte, samt hvornår den planlægges gennemført.

Budget, ansøgt beløb og oplysning om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side. (Ansøgeren bør, hvor det er muligt, have søgt eller søge støtte fra Nordisk Kulturfond og/eller Nordplus.)

Evt. dokumentation bør indsendes i kopi og kan ikke forventes returneret.